Распоред писмених провера знања - VII

Датум: 20. Septembar 2016 14:30 Категорија: Novosti

Седми разред (прво полугодиште)

VII ПЛАН ПИСМЕНИХ РАДОВА

  Српски језик Енглески језик Француски језик Немачки језик Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Техничко и информатика
1.09.                      
2.09.                      
5.09                      
6.09                      
7.09                      
8.09                      
9.09                      
12.09                      
13.09                      
14.09 1,2,3,4                    
15.09                      
16.09                      
19.09                      
20.09                      
21.09                      
22.09                      
23.09                      
26.09                      
27.09                      
28.09             2        
29.09             3,4 2      
30.09             1 3,4      
3.10               1      
4.10                      
5.10   2,3                  
6.10   4                  
7.10   1                  
10.10 1,3,4                    
11.10 2                    
12.10                      
13.10                      
14.10                      
17.10                      
18.10                      
19.10       3,4              
20.10       2              
21.10       1              
24.10 1,3,4,                    
25.10 2                    
26.10                      
27.10               2,3      
28.10               1,4      
31.10             2          Српски језик Енглески језик Француски језик Немачки језик Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Техничко и информатика
01.11.             1,3,4        
02.11.                      
03.11.                      
04.11                   1,2,3,4  
07.11                      
08.11                      
09.11                      
10.11                      
11.11                      
14.11                      
15.11                      
16.11                      
17.11                      
18.11                      
21.11                      
22.11                      
23.11                      
24.11                      
25.11               2,3      
28.11               1.4      
29.11                      
30.11 1,2,3,4                    
01.12                      
02.12                      
05.12                      
06.12                      
07.12       3,4              
08.12       2              
09.12       1              
12.12                      
13.12                   1,2,3,4  
14.12 1,2,3,4                    
15.12                      
16.12                      
19.12                      
20.12   2,3                  
21.12   4                  
22.12   1                  
23.12                      
26.12               3      
27.12               1,2,4      
28.12                      
29.12.                      
30.12.                      


 
  Српски језик Енглески језик Француски језик Немачки језик Историја Географија Физика Математика Биологија Хемија Техничко и информатика
02.01.                      
03.01.                      
04.01.                      
05.01.                      
06.01.                      
09.01.                      
10.01.                      
11.01.             2        
12.01.             3,4        
13.01.             1        
16.01.                      
17.01.                      
18.01. 1,2,3,4                    
19.01.                      
20.01.