Распоред писмених провера знања - VI

Датум: 06. Mart 2017 22:23 Категорија: Novosti

Шести разред (друго полугодиште)

  Српски језик Енглески језик Француски језик Немачки језик Историја Географија Физика Математика Биологија Техничко и информатика
13.02.                    
14.02.                    
15.02.                    
16.02.                    
17.02.                    
20.02.                    
21.02.                    
22.02.                    
23.02.             1,3      
24.02.                    
27.02.                    
28.02.                    
01.03.             5      
02.03.             4      
03.03.             2      
06.03.               2,3    
07.03.               1    
08.03.               4,5    
09.03.                    
10.03.                    
13.03.                    
14.03.                    
15.03.                    
16.03.     4,5              
17.03. 1,2,3,4,5 пз                  
20.03.                    
21.03.                    
22.03.                    
23.03.   1,2,3,4                
24.03.                    
27.03.               2,3,    
28.03.       1,2,3,4,5            
29.03.               1    
30.03.               5    
31.03.               4