Бесплатни уџбеници

Датум: 25. Februar 2019 17:27 Категорија: Novosti

Министарство просвете, науке и технолошког развоја , у оквиру пројекта Набавка уџбеника, планира да обезбеди бесплатне уџбенике за:

  • ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоце новчане социјалне помоћи);
  • ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом  (који раде по ИОП-у);
  • ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који имају потребу за прилагођавањем ( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат...);
  • ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања РС.
 
Школи, односно одељ. старешини се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
  • за ученике из социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента(прилаже се за свако дете).
  • за  ученике са сметњама у развоју документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
 
Рок за доставу документације одељењским старешинама је 12. 3. 2019.