О ШКОЛИ

    


      Основна школа „Бошко Ђуричић“ једна је од пет градских основних школа и налази се у ширем центру Јагодине. У њеном непосредном окружењу налазе се установе (образовне, културне, верске, здравствене...) са којима школа већ дужи низ година има одличну сарадњу.

     Школа наставља традицију прве јагодинске школе. У свом саставу школа има једну осморазредну школу са 35 одељења, као и 2 издвојена одељења четвороразредних школа, Винорача и Деоница, где се настава изводи у по два комбинована одељења.

     Настава у матичној школи изводи се у објекту изграђеном 1954, који окружује прилично велико двориште са спортским теренима и зеленим површинама. Уложена су велика средства у побољшање услова рада у школи и реконструкцију читавог објекта матичне школе и издвојених одељења. Такође, школа поседује салу за физичко васпитање, мушку и женску свлачионицу, школску библиотеку и кухињу за исхрану ученика. Поред наведених просторија школа поседује зборницу, канцеларије за директора, помоћника директора, педагога/психолога и секретара. Школско двориште и спортски терени ограђени су и опремљени видео надзором, што школу и ученике чини безбедним. Одржавању школског простора поклања се посебна пажња, посебно у хигијенском и естетском смислу, што ствара навику код ученика да школску средину доживљавају као лични и заједнички простор.

     Школа има преко 968 ученика у 37 одељења где наставу изводи преко 60 наставника који савесно и одговорно извршавају своје обавезе. Резултати рада виде се кроз успехе ученика на пријемним испитима и многим такмичењима где традиционално имамо представнике и добре резултате на републичким такмичењима из скоро свих наставних области.  
Током пандемије комплетна школа је била организована и настава реализована путем  Microsoft teams  платформе.
Школске 2020-2021.године школа је постала добитник Светосавске награде.                У школи се одвијају многе ваннаставне активности. У културним активностима учествују наставници српског језика, страних језика, музичке културе и ликовне културе, учитељи, као и секције и хорови ученика. У току године организују се манифестације забавно-образовног карактера за ученике (маскенбал, квизови, игранке…), као и обележавања значајних датума на нивоу града заједно са другим образовним и културним институцијама.

     У школи је створена одлична клима и постоји велика жеља запослених за стручним усавршавањем. Већи број семинара за наставнике организован је у нашој школи, а на многима који су се одржавали широм Србије наши наставници су били активни учесници. То говори о сталној потреби наставног кадра за стручним усавршавањем.

     Факултет педагошких наука је једна од установа са којом наставници наше школе и школа као вежбаоница имају константну и врло успешну сарадњу од самог оснивања овог факултета. То подразумева обуку студената, многобројна истраживања и организовање многих манифестација различитог обима и садржаја.