Српски језик


Листа корисних сајтова:

Речник српског језика, страних речи и израза. Вокабулар, српско-српски речник, обухвата преко 260.000 речи:
http://www.vokabular.org/

Непрофитна мрежа електронских библиотека, стручних установа и локалних заједница посвећених уметностима, традицијама и друштвеним наукама:
http://www.rastko.rs/

Бесплатан српски речник - дефиниције и значење српских речи:
http://www.staznaci.com/

Уколико имате дилему како се нешто пише правилно у српском језику, послужите се следећим сајтом:
http://kakosepise.com/

"Речник језичких недоумица", Иван Клајн:
http://www.scribd.com/doc/21306758/Recnik-Jezickih-Nedoumica-Ivan-Klajn

Интернет простор за све који воле српски језик и књижевност
https://majaradoman.wordpress.com/

Дигитална Народна библиотека Србије:
https://www.nb.rs/

Српска дечија дигитална библиотека:
http://scc.digital.bkp.nb.rs/collection/decije

Антологија српске књижевности:
http://www.ask.rs/

Друштво за српски језик и књижевност:
http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/

Овај сајт је за оне који желе да науче више и да науче лакше:
http://www.boske.rs/stranice/naukaV.html
http://www.boske.rs/stranice/naukaVI.html
http://www.boske.rs/stranice/naukaVII.html
http://www.boske.rs/stranice/naukaVIII.html

Квизови знања из српског језика и књижевности:
http://www.pismenizadaci.com/index.php/kvizovi-znanja/srpski-jezik/za-5-razred
http://www.pismenizadaci.com/index.php/kvizovi-znanja/srpski-jezik/za-6-razred
http://www.pismenizadaci.com/index.php/kvizovi-znanja/srpski-jezik/za-7-razred
http://www.pismenizadaci.com/index.php/kvizovi-znanja/srpski-jezik/za-8-razred