КОНСУЛТАЦИЈЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА СА РОДИТЕЉИМА    2019/2020.


ИМЕ И ПРЕЗИМE ПРЕДМЕТ ОДЕЉ. СТАР. ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
 
Милан  Јовановић
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 8/4   4.час 4.час    
Слађана Милановић
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 6/2 4.час        
Ивана Ђорђевић
 
СРПСКИ ЈЕЗИК   2.час        
Ивана Комарек
 
СРПСКИ ЈЕЗИК       3.час    
Миланка Димитријевић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
 
        3. час
Јелена Лазић
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК           4. час
Анђелија Огњановић
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7/2     3. час    
Мирјана Миладиновић НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
6/3     4. час    
Мирела Ђурђевић НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
    3. час      
Мирјана Стајић Стренка
 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК     након 6. часа      
Јелена Милошевић
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА       након 6. часа    
Добрица Јовановић
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА         након 6. часа  
Огњенка Тодосијевић
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 7/3     4. час    
Сенка Томић МУЗИЧКА КУЛТУРА           5.час
 
 
Небојша Милосављевић
 
ИСТОРИЈА   5.час        
Снежана Стојадиновић
 
ИСТОРИЈА     5.час      
Владимир Орбовић
 
ИСТОРИЈА       након 6.часа    
Биљана Вељковић
 
ГЕОГРАФИЈА 7/4     4. час    
Јелица Његић
 
ГЕОГРАФИЈА     3.час      
Надица Савић
 
ФИЗИКА 6/1       3. час  
Светлана Станојевић ФИЗИКА
 
      након 2.часа    
Данијела Драмићанин
 
МАТЕМАТИКА 8/1     3. час    
Сандра Младеновић
 
МАТЕМАТИКА 5/4     4. час    
Стефан Младеновић
 
МАТЕМАТИКА 7/1     5.час    
Светлана Миленковић
 
МАТЕМАТИКА 5/1 3. час        
Маријана Спасић
 
БИОЛОГИЈА 5/2     3. час    
Славица Радивојевић
 
БИОЛОГИЈА 8/2   3. час      
Ана  Милошевић
 
ХЕМИЈА           4. час
Марина Мак
 
ХЕМИЈА         3. час  
Мирјана Радосављевић
 
ХЕМИЈА     након 1. часа      
Марија Нићифоровић
 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 7/5 3.час        
Надица Андрејић ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
 
  након 2. часа      
Андријана Стефановић
 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 5/5       3. час  
Славица Илић
 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ         3. часа  
Нела Рмандић
 
ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 8/3   4.час      
Александра Милојевић
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 5/3 3.час        
Филип Кнежевић
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 6/4   4. час