КОНСУЛТАЦИЈЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА СА РОДИТЕЉИМА    2017/2018.

ИМЕ И ПРЕЗИМE ПРЕДМЕТ ОДЕЉ. ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
 
Милан  Јовановић
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 6/4       6.час  
Слађана Милановић
 
СРПСКИ ЈЕЗИК     4.час      
Јелена Глишовић
 
СРПСКИ ЈЕЗИК 7/1         2. час
Ивана Комарек
 
СРПСКИ ЈЕЗИК   2.час        
Даница Петровић
 
СРПСКИ ЈЕЗИК   6.час        
Миланка Димитријевић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   4.час-5-8.раз. 5.час-2.раз.   5.час-2.раз.  
Јелена Лазић
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8/1 3.час        
Анђелија Огњановић
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5/2     3.час    
Мира Миладиновић НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
8/3     4.час    
Марија Станојевић-Веселиновић НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
        3.час  
Иван Петровић
 
НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
        4.час  
Јелена Милошевић ЛИКОВНА КУЛТУРА     5.час      
Добрица Јовановић
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА         5.час  
Огњенка Тодосијевић
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 
5/3     3.час    
Небојша Милосављевић ИСТОРИЈА   3.час        
Снежана Стојадиновић
 
ИСТОРИЈА 8/4   4.час      
Влада Орбовић
 
ИСТОРИЈА       7.час    
Биљана Вељковић
 
ГЕОГРАФИЈА 5/4   3.час      
Јелица Његић
 
ГЕОГРАФИЈА         4.час  
Надица Савић
 
ФИЗИКА 7/4         2.час
Никола Живановић
 
ФИЗИКА     4.час      
Зорана Николић
 
МАТЕМАТИКА   4.час        
Данијела Драмићанин
 
МАТЕМАТИКА 6/1       3.час  
Сандра Младеновић
 
МАТЕМАТИКА 8/2   3.час      
Стефан Младеновић
 
МАТЕМАТИКА 5/1         4.час
Маријана Спасић
 
БИОЛОГИЈА 7/5     4.час    
Славица Радивојевић
 
БИОЛОГИЈА 6/2   4.час      
Ана  Милошевић
 
ХЕМИЈА       2.чљас    
Марина Мак
 
ХЕМИЈА   2.час        
Марија Нићифоровић ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 5/5 4.час        
Предраг Стевановић ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 7/2     5.час    
Андријана Стефановић
/Славица Илић-замена/
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ         4.час  
Нела Рмандић ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 6/3       3.час  
Александра Милојевић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 7/3         4.час
Филип Кнежевић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ   3.час        
Младен Алексић
 
ВЕРОНАУКА   3.час