OШ "Бошко Ђуричић"

     Основна школа „Бошко Ђуричић“ једна је од пет градских основних школа и налази се у ширем центру Јагодине. У њеном непосредном окружењу налазе се установе (образовне, културне, верске, здравствене...) са којима школа већ дужи низ година има одличну сарадњу.

Школа наставља традицију прве јагодинске школе. У свом саставу школа има једну осморазредну школу са 30 одељења и 2 издвојена одељења четвороразредних школа, Винорача и Деоница, где се настава изводи у по два комбинована одељења.

Настава у матичној школи изводи се у објекту изграђеном 1954, који окружује прилично велико двориште са спортским теренима и зеленим површинама. Уложена су велика средства у побољшање услова рада у школи и реконструкцију читавог објекта матичне школе и издвојених одељења.

Школа има преко 850 ученика у 34 одељења где наставу изводи 53 наставника који савесно и одговорно извршавају своје обавезе. Резултати рада виде се кроз успехе ученика на пријемним испитима и многим такмичењима где традиционално имамо представнике и добре резултате на републичким такмичењима из скоро свих наставних области.