Списак запослених

Директор школе  
Марковић Зоран
Секретар школе  
Анђелић Слађана  
Психолог  
Тодоровић Гордана  
Педагог  
Јанковић Лила  
Наставници разредне наставе  
Филиповић Зорица  
Анђелковић Гордана  
Милошевић Мирјана  
Павловић Гордана  
Милановић Радица  
Пајић Самарџић Снежана  
Антонијевић Бојана  
Пантић Лидија  
Васић Бојана  
Јовановић Сања  
Радивојевић Снежана  
Стевановић Лепосава  
Станојевић Драгана  
Бранковић Стoјановић Мирјана  
Марковић Весна  
Стевановић Гордана  
Миловановић Сандра  
Милошевић Данијела  
Наставници српског језика  
Глишовић Јелена  
Ђорђевић Ивана  
Комарек Ивана  
Јовановић Милан  
Наставници енглеског језика  
Димитријевић Миланка  
Лазић Јелена  
Огњановић Анђелија  
Милентијевић Ивана  
Наставници француског језика  
Стајић Стренка Мирјана  
Наставници немачког језика  
Младеновић Мирјана  
Ђурђевић Мирела  
Наставник ликовне културе  
Милошевић Јелена  
Наставник музичке културе  
Тодосијевић Огњенка  
Томић Сенка  
Наставници историје  
Стојадиновић Снежана  
Милосављевић Небојша  
Орбовић Владимир  
Наставници географије  
Његић Јелица  
Вељковић Биљана  
Наставник физике  
Савић Надица  
Живановић Никола  
Наставници математике  
Драмићанин Данијела  
Костић Марија  
Младеновић Сандра  
Младеновић Стефан  
Наставници хемије  
Милошевић Ана
Мак Маријана
 
Наставници биологије  
Спасић Маријана  
Радивојевић Славица  
Наставници ТИО  
Стевановић Предраг
Стефановић Андријана
Јоцић Давор
 
Нићифоровић Марија  
Наставници физичког васпитања  
Рмандић Нела  
Милојевић Александра  
Кнежевић Филип  
Вероучитељи  
Алексић Младен