Педагошко-психолошка служба

Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе?
Према Закону о основама система образовања и васпитања, у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
То значи да се школске 2020/2021. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2013. год. до 28. фебруара 2014. год.
Родитељи / старатељи ове деце имају законску обавезу да упишу дете у први разред.

Шта је неопходно од докумената за упис детета у први разред основне школе?
Потребна документација за упис обезбеђује се електронски од стране школе уз Вашу сагласност:

 • извод из матичне књиге рођених
 • потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм
 • пријаву боравка становања
 • доказ да је дете здраво и способно за похађање школе – потврда о обављеном систематском прегледу
 
Упис детета у први разред има два корака.
             
ПРВИ КОРАК: Пријављивање детета за упис у 1. разред у Градској управи или у нашој школи, када дајете само основне податке о детету, адресу и Ваш број телефон на који ћемо моћи да Вас контактирамо. Уколико то још ните учинили сада то можете да урадите и електронски преко сајта еУправа: https://euprava.gov.rs/usluge/5569 . Ово је линк за страницу еУправе путем које можете пријавити дете за упис.

Постоји и могућност телефонског пријављивања на бројеве телефона:
066/222467 - Слађана Анђелић, школски секретар (позивати од 10.00 до 13. часова)
064/8197240 - Зоран Марковић, директор школе (позивати од 9.00 до 12.00 часова)
035/245-503 - (позивати од 9.00 до 12.00 часова)
           
ДРУГИ КОРАК: Највероватније по прекиду ванредних мера биће организована процена зрелости детета за упис у први разред. Тада ћете по позиву из школе доћи са дететом,  неко од стручних сарадника ће обавити разговор са Вама, а након тог разговора, са Вашим дететом ће се урадити тест Процене зрелости за полазак у први разред.
            Тачан термин почетка процењивања деце за упис у први разред се још увек не зна. Не брините, када све то крене, бићете позвани.
 
Испитивање спремности детета за полазак у школу -  како то изгледа?
Испитивање будућих првака обављају педагог и психолог школе тестом за испитивање спремности детета за полазак у први разред, којим се утврђује интелектуална, социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу. Тест не захтева познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.
Овом приликом ради се и интервју / разговор са родитељима (родитељем) или старатељима и дететом, а од детета се тражи и да уради цртеж. Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање. Важно је да дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно. Потребно је укратко објаснити детету да овај одлазак у школу служи за то да се оно боље упозна са школом и са неким ко у њој ради. Исто тако педагог / психолог треба да упозна будућег првака и због тога ће разговарати са њим и са његовим родитељем (родитељима) или старатељем. Не треба застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити нереално приказивати сусрет који предстоји (“Мало ћеш да се играш са тетом...”).
 
Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи ?
Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2020/2021. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2014. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи превремени упис детета у први разред  или одлагање, односно да дете следеће године са својом генерацијом крене у први разред.
 
Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред ?
У изузетним случајевима, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис на годину дана на предлог психолога и педагога, а на основу мишљења Интерресорне комисије које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне подршке детету до поласка у школу.
 
Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?
Постоје обавезни и изборни предмети.
 
Обавезни су:
Српски језик
Математика
Енглески језик
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко и здравствено васпитање
Дигитални свет - нови предмет од ове школске године
 
Изборни програм:
Верска настава     или
Грађанско васпитање      
На почетку школске године родитељи бирају један од ова два предмета које ће њихово дете изучавати.
 
Ваннаставне активности:
Активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта
 
Колики је недељни фонд часова у првом разреду?
Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају обавезни предмети српски и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко и здравствено васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљени и верска настава или грађанско васпитање и два изабрана изборна предмета.
У току недеље Ваше дете ће имати 21 час и још два часа - час одељенског старешине и  ваннаставну активност.
 

КАКО ПРИПРЕМИТИ ЂАКА ПРВАКА?


 • Осамостаљујте дете – научите га да само везује пертле, да се само облачи, води рачуна о својим стварима.
 • Учите га реду (приликом свлачења пре спавања треба да сложи своју одећу, да спрема своје  играчке, да без разлога не изостаје са ручка или вечере).
 • Подстичите правилно изговарање гласова, разговетно изражавање, самостално причање.
 • Задовољите спонтани интерес за слова (натпис на самопослузи) и бројеве (број аутобуса).
 • Подстичите дужи индивидуални рад – прелиставање сликовница, цртање, бојење,... Купујте књиге, часописе, јер се помоћу њих развија мишљење, памћење, фантазија, машта (подстакнуто читањем и причањем дете ће и само пожелети да нешто исприча или нацрта. Цртајући оно вежба око, покрете руку које ће примењивати приликом писања слова).
 • Учите га воли своје другаре,  да их поштује,  да се игра са вршњацима.
  Објасните му да поласком у школу за њега игра не престаје.
 • Сваки његов труд похвалите и наградите / награда може да буде и заједнички излет.
 • Школу прикажите реално – онако каква јесте, без улепшавања, објасните шта га у школи чека (дуго седење у клупи, ћутање и концентрација на неку активност, дисциплина, да ће стећи много другара, да ће сазнати и научити многе корисне ствари).
 • Не плашите дете школом и учитељицом  („Видећеш ти, кад пођеш у школу...“).
 • У слободном времену будите што вишеса својим дететом – разговарајте, играјте се, имајте разумевања и стрпљења за све његове „велике“ бриге , задовољите сва његова  интересовања, будите доследни у захтевима .
 • Не кажњавајте дете ускраћивањем основних потреба – боље је одузети му и сакрити омиљену  играчку на неколико дана, забранити му разоноду – вечерњи програм на ТВ, игрице,..
 • Постављајте умерене захтеве – сачувајте му радосно и срећно детињство.
   

ДАРОВИТА  ДЕЦА

Даровита и талентована су она деца која су од стручне особе идентификована као нарочито способна за велика постигнућа. Да би могла реализовати своје могућности и остварити максималан допринос за себе и за друштво, та деца имају потребе за диференцираним програмима који знатно прелазе оно што нуди редовни школски програм.

ДАРОВИТИ  УЧЕНИЦИ

Даровити ученици се истичу стваралачким мишљењем, апстрактним расуђивањем, поседују широк дијапазон интереса и квалит рада. Они се од осталих издвајају интелектуалним способностима, а нарочито "општом интелигенцијом, жељом за знањем, истрајношћу, тежњом за истицањем, здравим разумом, као и критичким уочавањем" (Терман).
Рад у школама прилагођен је "просечном ученику". Према том имагинарном ученику писани су и уџбеници, користе се методе и облици рада.
У разреду претежно сусрећемо даровите ученика са израженим интелектуалним способностима, који постижу висок степен успеха у школи. Најпопуларнији су у разреду, комуникативни и социјално адаптивни. Вокабулар им је богат, а изражавање течно и прецизно. Таквог ученика све занима и жели бити ангажован у готово свим школским активностима.


КАКО ПРЕПОЗНАТИ ДАРОВИТОГ УЧЕНИКА

Даровити ученици поседују неке заједничке карактеристике. Препознавање тих карактеристика и њихово откривање у учионици важан је корак у раду с даровитим ученицима.
Неки од показатеља понашања даровите деце наведене су у доњој таблици. Уколико ученик поседује наведене показатеље, постоји велика вероватноћа да је даровит.

ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Поставља пуно питања и знатижељан је
- Пуно тога зна
- Има добро памћење
- Брзо решава задатке
- Нестрпљив је када није прозван на часу
- Брзо усваја нове информације
- Лако памти нове информације
- Читата пре остале деце
- Показује велике математичке способности
- Постиже висока постигнућа
- Брзо довршава задато на часу
- Лако му постане досадно
- Може да ометата наставу
- Показује велики отпор према активностима понављања и учења напамет
- Завршава задатке брзо, али површно
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Све га занима
- Укључује се у многобројне активности
- Мотивисан је за испробавање нових ствари
- Ужива у изазовима
- Може да одбија учествовање у активностима које нису у његовом подручју интересовања
- Оставља пројекте недовршене
- Преузима превише посла и постаје преоптерећен
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Размишља независно
- Изражава посебна и оригинална мишљења
- Мотивисан је
- Не прихвата ауторитет
- Не прихвата добро критику
- Не одговара му групни рад
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Поседује вештине вишег нивоа размишљања (анализа, синтеза, евалуација)
- Ствара везе које други ученици не виде
- Узима у обзир необичне приступе у решавању проблема
- Зна бити одсутан када је реч о практичним детаљима
- Заборавља да уради домаћи
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Има снажан осећај за правду
- Воли да расправља о текућим и проблемима из свакодневног живота
- Може бити врло критичан и самокритичан
- Перфекциониста је и то очекује од других
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Има истанчан смисао за хумор
- Схвата суптилан хумор
- Ужива у играма речи и сатири
- Лако га понесе шала
- Нагиње томе да постане "кловн" у одељењу
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Поседује изванредне вештине изражавања
- Саосећајан је
- Разрађује идеје
- Показује вештине у глуми, уметности, музиции, језицима
- Други ученици га понекад самтрају свезналицом
- Понекад наређује дугим ученицима у групном раду
 
                                                                                                                        Коришћен материјал  са  интернета.

ПРЕПОРУКЕ ЗА УСПЕШНИЈЕ УЧЕЊЕ

Познато вам је да без  учења / 
времена проведеног у учењу , нема знања/ нема наученог.

Једначина звана НАУЧИТИ је веома једноставна:

Објасните себи зашто је потребно да научите
Издвојите време за учење
Издвојите се од ометача (телевизије, моб.телефона, укућана...)

ПРИМЕНИТЕ  ЈЕДНУ  ОД  ПРЕДЛОЖЕНИХ  ТЕХНИКА  УЧЕЊА:

Фејнменова техника учења
https://www.youtube.com/watch?v=1RebnbPqV6E

Помодоро техника учења
https://www.youtube.com/watch?v=o53FtKYINqA

Постоји велики број техника учења. 
Овом приликом смо издвојили ове две технике које су најпримењивије и налазе се у основи других техника учења.
 

Предлажемо да обратите пажњу и на следеће линкове, сигурно ће вам користити:

Немојте да правите ову грешку у учењу
https://www.youtube.com/watch?v=ZlD1kr3EKQ8

Врсте знања
https://www.youtube.com/watch?v=y3jNoWI4pFE

Заборављање и како се борити против њега
https://www.youtube.com/watch?v=4PpRGRUZdIw

Зашто учити?
https://www.youtube.com/watch?v=A2VMWnmDZHg
https://www.youtube.com/watch?v=ya1o4vSTt4w