Педагошко-психолошка служба


Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе?
Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
То значи да се школске 2017/2018. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2010. год. до 28. фебруара 2011. год.
Родитељи / старатељи ове деце имају законску обавезу да упишу дете у први разред.
Шта је неопходно од докумената за упис детета у први разред основне школе?
Потребно је прибавити :

 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија)
 • потврду да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм (која се добија од предшколске установе коју је дете похађало тек у јуну и може се школи накнадно додставити)
 • пријаву боравка становања ( подаци из личне карте само на на увид)
 • доказ да је дете здраво и способно за похађање школе (потврда из Дечјег диспанзера)
Испитивање спремности детета за полазак у школу -  како то изгледа?
Испитивање будућих првака обавиће школски педагог и психолог тестом за испитивање спремности детета за полазак у први разред, којим се утврђује интелектуална, социјална и емотивна зрелост детета за полазак у школу. Тест не захтева познавање слова (читање и писање),као ни рачунање.
Овом приликом, ради се и интервју/разговор са родитељима (родитељем) или старатељима и дететом, а од детета се тражи и да уради цртеж.
Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање. Важно је да дете тог дана буде без здравствених тегоба, опуштено и одморно. Треба детету укратко објаснити да овај одлазак у школу служи за то да се оно боље упозна са школом и са неким ко у њој ради. Исто тако педагог / односно психолог треба да упозна будућег првака и због тога ће разговарати са њим и са његовим родитељем (родитељима) или старатељем. Не треба застрашивати дете (“Нећеш се уписати у школу ако не будеш све знао...” и сл.), нити нереално приказивати сусрет који предстоји (“Мало ћеш да се играш са тетом...”).
 
Испитивање првака ће почети у другој половини априла и трајаће до јуна. Уколико до тада не добијете позив са термином за разговор, доћите у школу да проверите да ли је Ваше дете уопште на списку будућих равака наше школе.
Ако Вам заказани термин не одговара, позовите школу да се договоримо око другог термина.

Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи ?
Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2014/2015. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2008. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи превремени упис детета у први разред  или одлагање, односно да дете следеће године са својом генерацијом крене у први разред.
 
Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред ?
У изузетним случајевима, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис на годину дана на предлог психолога и педагога, а на основу мишљења Интерресорне   комисије које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне подршке детету до поласка у школу.
 
Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе?
Постоје обавезни и изборни предмети.
 
Обавезни су:
 • Српски језик
 • Математика
 • Енглески језик
 • Свет око нас
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Физичко васпитање
 Обавезни изборни предмети су:
 • Верска настава                 
 • Грађанско васпитање      
     
На почетку школске године родитељи бирају један од ова два предмета које ће њихово дете изучавати
 
Изборни предмети су:
 • Народна традиција
 • Чувари природе
 • Лепо писање
 • Рука у тесту
Родитељ детета се опредељује за један од понуђених  почетком школске године.
 
 
Колики је недељни фонд часова у првом разреду?
Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају обавезни предмети српски и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са 2 часа, музичка и ликовна култура са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два изабрана изборна предмета.
У току недеље Ваше дете ће имати 21 час и још један час, час одељенског старешине.
 
Сусрет са школом
За будуће прваке организује се, у сарадњи са вртићима, у марту обилазак школе, упознавање са учитељицама и ђацима школе, као и разне активности (играње и дружење) са циљем да им се представимо и приближимо им нашу школу.


КАКО ПРИПРЕМИТИ ЂАКА ПРВАКА ?

Осамостаљујте дете – научите га да само везује пертле, да се само облачи, води рачуна о својим стварима.
Учите га реду (приликом свлачења пре спавања треба да сложи своју одећу, да спрема своје  играчке, да без разлога не изостаје са ручка или вечере).
Подстичите правилно изговарање гласова, разговетно изражавање, самостално причање.
Задовољите спонтани интерес за слова (натпис на самопослузи) и бројеве (број аутобуса).
Подстичите дужи индивидуални рад – прелиставање сликовница, цртање, бојење,...
Купујте књиге, часописе, јер се помоћу њих развија мишљење, памћење, фантазија, машта (подстакнуто читањем и причањем дете ће и само пожелети да нешто исприча или нацрта. Цртајући оно вежба око, покрете руку које ће примењивати приликом писања слова).
Учите га воли своје другаре,  да их поштује,  да се игра са вршњацима.
Објасните му да поласком у школу за њега игра не престаје.
Сваки његов труд похвалите и наградите / награда може да буде и заједнички излет.
Школу прикажите реално – онако каква јесте, без улепшавања, објасните шта га у школи чека (дуго седење у клупи, ћутање и концентрација на неку активност, дисциплина, да ће стећи много другара, да ће сазнати и научити многе корисне ствари).
Не плашите дете школом и учитељицом  („Видећеш ти, кад пођеш у школу...“).
У слободном времену будите што вишеса својим дететом – разговарајте, играјте се, имајте разумевања и стрпљења за све његове „велике“ бриге , задовољите сва његова  интересовања, будите доследни у захтевима .
Не кажњавајте дете ускраћивањем основних потреба – боље је одузети му и сакрити омиљену  играчку на неколико дана, забранити му разоноду – вечерњи програм на ТВ, игрице,..
Постављајте умерене захтеве – сачувајте му радосно и срећно детињство.


Анализа завршног испита од прошле школске године:
https://drive.google.com/folderview?id=0Byu9nTOPEtCNRVM1RFlWMG9SRkk&usp=sharing
У току октобра педагошко-психолошка служба школе спровела је анкету са ученицима 5. разреда ( 2013/2014.) на тему „Прилагођавање на предметну наставу“ са циљем да се идентификују приоритетне области делавања и унапређења рада школе.

1.Који ти се предмет у 5. разреду
највише свиђа и зашто?

 
     
  5/1 20уч.  
математика 6 Математика је лака и занимљива.
биологија 5  
     
  5/2 28.уч.  
Енглески 7 Учење на креативан начин. Занимљиво је и све је јасно.
Географија 4 Занимљиве лекције.
Физичко 4 Занимљиво је због разних игара
     
  5/3 23 уч.  
Биологија 7 Занимљива је. Сродна ветерини.
Историја 5 Волим да изучавам прошлост.
     
  5/4 18 уч.  
Географија 5 Волим да учим о свемиру. Забавно је и
учимо много необичних ствари.
Српски језик 5 Занимљиво је и наставница је јако фина.
 
2.Који предмет у 5. разреду сматраш тежим и зашто?    
           
  5/1 20уч. 5/2 28.уч. 5/3
23 уч.
5/4
18 уч.
Образложење
Српски језик 0 5 1 2 Тешка граматика. Много градива.
Енглески језик 6 0 1 3 Због граматике. Обимно градиво. Не стижемо да запишемо а то немамо у књигама
Немачки језик 0 0 2 2 Не разумем. Нов предмет, другачији изговор.
Математика 1 4 4 1 Ново и тешко градиво.
Географија 2 6 5 1 Географија, зато што се све учи напамет. Тешко и обимно градиво. Има много да се учи.
Историја 0 5 3 1 Дугачке лекције. Ништа не схватам.
Биологија 1 1 0 4 Много непознатих речи. Тешко је за памћење.
Ликовна култура 0 1 1    
Музичка култура 0 0 0    
Техничко образовање 1 0 1   Тешко градиво.
Информарија 0 0 1    
 
3.Сматраш ли да је градиво 5. разреда:      
           
  5/1 20уч. 5/2 28.уч. 5/3 23 уч. 5/4 18 уч.  
а) Тешко 0 1 3 0  
б) Умерено 16 25 14 14  
ц) Лако 4 4 6 4  
           
           
4.Колико времена учиш сваког  дана?      
           
  5/1 20уч. 5/2 28.уч. 5/3
23 уч.
5/4
18 уч.
 
30 мин -1 h 5 6 9 4  
1- 2 h 6 10 4 11  
2-3 h 2 10 3 4  
3-4 h 2 0 0 1  
4-5 h 4 1 0 1  
           
5.Да ли ти је потребна помоћ родитеља?      
           
  5/1 20уч. 5/2 28.уч. 5/3
23 уч.
5/4
18 уч.
Образложење
а) Да 9 7 9 10 Да ми објасни, Да научим песмицу или лекцију, Да ме испитују после лекције.Око тешких задатака.  Око домаћих задатака.
б) Не 11 22 12 9  
 
6.Шта ти је највећи проблем у 5. разреду?
   
Много предмета  
Географија  
Енглески *Ново градиво
Учење  
Нови предмети  
Одвајање од предходног одељења
Пуно нових лекција  
Много учења а мало времена за игру
Велики захтеви наставника
Ново одељење  
Српски језик  
Раздвајање од старог одељења
Много учења  
Нови наставници  
Велики одмор кратко траје.
Честе писмене вежбе  
Веронаука  
Математика  
Недисциплина  
Понашање појединих ученика на часу.
Час немачког, јер га мешам са енглеским
Немам времене да научим све.
6 часова  
На сваких 7 дана петнаестоминутне вежбе.
Један дечак се качи са сваким.
 
7.Да ли похађаш неку секцију у школи?  
     
5/1    
Да, коју? 8 Српски, физичко,  музичко, књижевна(3), енглески.
Не, зашто? 8 Због аутобуса. Не желим. Не волим.
     
5/2    
Да, коју? 9 Биолошка, књижевна, хор и оркестар.
Не, зашто? 11 Немам времена. Не интересује ме. Због превоза. Не волим секције.
     
5/3    
Да, коју? 13 Биолошка(6), Књижевна(5), Фудбал
Не, зашто? 10 Због аутобуса. Не желим. Не волим.
     
5/4    
Да, коју? 11 Књижевна(6), биолошка(4), секција српског језика(2), граматика
Не, зашто? 6 Зато што треба још да се упознам са градивом 5. разреда. Имам превише обавеза.(2)
 
8. Да ли нешто учиш или тренираш ван школе?
     
5/1    
Да, шта? 9  Атл.(2), Руко.(2), Одбојка, фудбал(2), фолклор
Не 7  
     
5/2    
Да, шта? 24 Музичка школа, Енглески, Фолклор, Кошарка, Одбојка, Атлетика, Фудбал, Карате
Не 5  
     
5/3    
Да, шта? 13 Кош.(5), Атл.(2), Руко.(2), Муз. Ш.(2), Енгл./Нем.(3), Карате, Одбојка, Сликарство.
Не 9  
     
5/4    
Да, шта? 8 муз. Школа(3), немачки/енглески(2), карате, фудбал, кошарка, извиђање.
Не 10  
 
9.Како се осећаш као ученик 5. разреда?
   
5/1  
Супер 2
Весело 1
Сморено 3
Срећно 2
Лепо 6
Дивно 1
Добро 4
Поносно 1
Одлично 1
5/2
Боље него код учитељице(сјајно) 1
Лепо и старије и веома ми се свиђа 1
Срећно 1
Заинтересовано, опуштено 1
Супер 8
Одлично 3
Веома добро 2
Лепо 4
Одлично, мада ми недостаје учитељица 1
 
5/3  
Лепо 6
Поносно 1
Супер 4
Добро 7
Одлично 1
Добро и захвално 1
Нормално 1
Врло добро 1
 
5/4  
Мало усамљено, јер сам отишла од учитељице. 1
Лепо и поносно. 1
Срећно и задовољно. 1
Сасвим нормално. 1
Добро и весело. 1
Одлично 2
Лепо 3
Одлично, осећам се паметније него раније. 1
 
10. Шта би по твом мишљењу требало да буде другачије у 5. разреду?
     
5/1    
Да се избаце ормари   2
Дужи велики одмор   1
Мање часова   1
Другачији распоред информатике 1
Да нема појединих предмета 1
Већи број часова физичког 1
Да има нових клупа   1
Ништа не треба променити 6
Другачији другари и другарице и друга школа 1
Да имамо само једну наставницу  
Мањи домаћи и мање учење 1
 
5/2    
Да нас не раздвајају   2
Наставници спорије диктирају   2
Мање предмета а више времена за забаву   2
Да  часови буду краћи бар 15 минута   1
 
5/3    
Да ме не раздвајају од другарице.    
Требало би да сви буду сложни и мирни.    
Требало би мало више пажње да се посвети дружењу.    
Требало би да будемо краће у школи.    
Требало би да су клупе другачије.    
Треба да буде више радне атмосфере.    
Да наставници буду блажи.    
Ништа   10
 
5/4    
Ништа   11
Да се на креативнији начин ради.   1
да нас старији ђаци не дирају.   1
Да нас не раздвајају од другара и другарица.   1
Да  часови почињу у пола 2, а не у 1.   1
Да нас наставници више питају усмено   1
Да имамо 2 наставника музичког, кад се један разболи, други да га мења.    
 

ДАРОВИТА  ДЕЦА
Даровита и талентована су она деца која су од стручне особе идентификована као нарочито способна за велика постигнућа. Да би могла реализовати своје могућности и остварити максималан допринос за себе и за друштво, та деца имају потребе за диференцираним програмима који знатно прелазе оно што нуди редовни школски програм.
ДАРОВИТИ  УЧЕНИЦИ
Даровити ученици се истичу стваралачким мишљењем, апстрактним расуђивањем, поседују широк дијапазон интереса и квалит рада. Они се од осталих издвајају интелектуалним способностима, а нарочито "општом интелигенцијом, жељом за знањем, истрајношћу, тежњом за истицањем, здравим разумом, као и критичким уочавањем" (Терман).
Рад у школама прилагођен је "просечном ученику". Према том имагинарном ученику писани су и уџбеници, користе се методе и облици рада.
У разреду претежно сусрећемо даровите ученика са израженим интелектуалним способностима, који постижу висок степен успеха у школи. Најпопуларнији су у разреду, комуникативни и социјално адаптивни. Вокабулар им је богат, а изражавање течно и прецизно. Таквог ученика све занима и жели бити ангажован у готово свим школским активностима.
КАКО ПРЕПОЗНАТИ ДАРОВИТОГ УЧЕНИКА
Даровити ученици поседују неке заједничке карактеристике. Препознавање тих карактеристика и њихово откривање у учионици важан је корак у раду с даровитим ученицима.
Неки од показатеља понашања даровите деце наведене су у доњој таблици. Уколико ученик поседује наведене показатеље, постоји велика вероватноћа да је даровит.
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Поставља пуно питања и знатижељан је
- Пуно тога зна
- Има добро памћење
- Брзо решава задатке
- Нестрпљив је када није прозван на часу
- Брзо усваја нове информације
- Лако памти нове информације
- Читата пре остале деце
- Показује велике математичке способности
- Постиже висока постигнућа
- Брзо довршава задато на часу
- Лако му постане досадно
- Може да ометата наставу
- Показује велики отпор према активностима понављања и учења напамет
- Завршава задатке брзо, али површно
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Све га занима
- Укључује се у многобројне активности
- Мотивисан је за испробавање нових ствари
- Ужива у изазовима
- Може да одбија учествовање у активностима које нису у његовом подручју интересовања
- Оставља пројекте недовршене
- Преузима превише посла и постаје преоптерећен
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Размишља независно
- Изражава посебна и оригинална мишљења
- Мотивисан је
- Не прихвата ауторитет
- Не прихвата добро критику
- Не одговара му групни рад
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Поседује вештине вишег нивоа размишљања (анализа, синтеза, евалуација)
- Ствара везе које други ученици не виде
- Узима у обзир необичне приступе у решавању проблема
- Зна бити одсутан када је реч о практичним детаљима
- Заборавља да уради домаћи
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Има снажан осећај за правду
- Воли да расправља о текућим и проблемима из свакодневног живота
- Може бити врло критичан и самокритичан
- Перфекциониста је и то очекује од других
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Има истанчан смисао за хумор
- Схвата суптилан хумор
- Ужива у играма речи и сатири
- Лако га понесе шала
- Нагиње томе да постане "кловн" у одељењу
ДАРОВИТ УЧЕНИК АЛИ...
- Поседује изванредне вештине изражавања
- Саосећајан је
- Разрађује идеје
- Показује вештине у глуми, уметности, музиции, језицима
- Други ученици га понекад самтрају свезналицом
- Понекад наређује дугим ученицима у групном раду
 
                                                                                                                        Коришћен материјал  са  Интернета