Распоред писмених провера знања - V

Датум: 20. Septembar 2016 14:19 Категорија: Novosti

Пети разред (прво полугодиште)

V ПЛАН ПИСМЕНИХ РАДОВА


  Српски језик Енглески језик Француски језик Немачки језик Историја Географија   Математика Биологија   Техничко и информатика
1.09.                      
2.09.                      
5.09                      
6.09                      
7.09                      
8.09                      
9.09                      
12.09                      
13.09                      
14.09                      
15.09                      
16.09                      
19.09                      
20.09                      
21.09                      
22.09                      
23.09                      
26.09                      
27.09                      
28.09                      
29.09                      
30.09               1,2,3,4,      
3.10                      
4.10                      
5.10                      
6.10                      
7.10                      
10.10                      
11.10     3,4                
12.10                      
13.10                      
14.10 1,2,3,4                    
17.10                      
18.10                      
19.10                      
20.10                      
21.10               1,2,3,4      
24.10                      
25.10                      
26.10   1                  
27.10   3                  
28.10   2,4                  
31.10                      


  Српски језик Енглески језик Француски језик Немачки језик Историја Географија   Математика Биологија   Техничко и информатика
01.11.                      
02.11.                      
03.11.                      
04.11                      
07.11 1,2,3,4                    
08.11                      
09.11                      
10.11                      
11.11                      
14.11                      
15.11                      
16.11                      
17.11   3,4                  
18.11                      
21.11                      
22.11                      
23.11                      
24.11                      
25.11               1,2,3,4      
28.11                      
29.11                      
30.11                      
01.12                      
02.12                      
05.12                      
06.12 1,2,3,4                    
07.12   1                  
08.12   3                  
09.12   2,4                  
12.12       1              
13.12       2,2,4              
14.12                      
15.12                      
16.12                      
19.12                      
20.12 1,2,3,4                    
21.12                      
22.12                      
23.12                      
26.12                      
27.12     3,4                
28.12                      
29.12.                      
30.12.               1,2,3,4