Резултати анкете ОШ "Бошко Ђуричић" о учењу у ванредним условима

Датум: 02. April 2020 14:37 Категорија: Novosti

Током друге недеље од увођења ванредних мера и примене новог облика реализације наставе – наставе на даљину,
обављено је анонимно анкетирање ученика са жељом да сазнамо како се сналазе, да ли им је интересантан овај облик образовања,
као и шта мисле о учењу на даљину уопште. Анкета је спроведена помоћу Гугл упитника и у њој је учествовало 586 ученика.


Социјални моменат је најчешћи разлог због ког им се не допада учење од куће - потреба за дружењем,
за живом речи наставника, недостатак комуникације. Следећи најучесталији разлог је брзина овог новог
облика предавања (мисли се на часове РТС-a) и немогућност да се одмах све пропрати, што је у традиционалној
настави могуће. Најчешћи разлог због ког им се допада или им се делимично допада настава од куће је тај
што им је овакав начин рада занимљив и забаван, остаје више слободног времена, све се одвија код куће.
Ниједан ученик није навео садржај програма као разлог допадањa оваквог начина рада.
Овакав однос одговора се могао очекивати  с обзиром подједнак однос старијих и млађих ученика
који су учествовали у анкети. Може се рећи да старији ученици уче самостално, а да млађим ученицима неко помаже.
Најчешћи помагачи су родитељи (мама и тата), али се повремено појављују и старијa браћа и сестре.
Овакав одговор ученика указује на активно учешће наставника у овом новом облику наставе.
И поред високог процента приступачности наставника, теба радити на томе на томе да тај проценат буде још већи.
Ученици најчешће наводе математику као предмет за који им је потребан бољи контакт са наставником, затим енглески језик/страни језик.Број ученика који су се изјаснили да су оптерећeни учењем од куће (23,7%, 138 ученика)
приближан је броју ученика којима овакав облик наставе не прија (21,2%, 124 ученика).
Ученици који кажу да нису оптерећени или су делимично оптерећени углавном наводе
да све раде на време, часови кратко трају, или да су градиво које прате већ радили.
Ученици који кажу да су оптерћени углавном имају приговор на обимност домаћих задатака.
Ученици углавном подржавају овакав нaчин реализације наставе, али и предлажу да излагања п
редавача буду мало спорија и да се смањи обимност домаћих задатака.


Овом приликом желимо да захвалимо свим учесницима у анкети.