Анкета за родитеље ОШ „Бошко Ђуричић“ о настави у ванредним условима

Датум: 21. April 2020 22:03 Категорија: Novosti

У току пете недеље од увођења ванредних мера и примене новог облика реализације наставе – наставе на даљину,
спровели смо анонимно анкетирање родитеља ученика наше школе са жељом да сазнамо на који начин се прати настава,
како родитељи процењују овај вид наставе, каква им је комуникација са разредним старешинама,
као и на који начин најчешће добијају обавештења која се односе на овај вид учења. Анкета је спроведена помоћу Гугл упитника
и у њој је учествовало 720 родитеља. Стиче се утисак да су у великом броју случајева оба родитеља учествовала у анкети.

 


Од укупно 720 родитеља који су учествовали у анкети стручне службе ОШ „Бошко Ђуричић“, највећи број родитеља (57,8%) има једно дете
које похађа нашу школу. Број родитеља који имају двоје деце која су ученици наше школе је такође значајан (34,7%).
На крају, свега 7,5% родитеља има троје или више деце.Од укупног броја родитеља који су се одазвали учешћу у анкети, највише је оних чија деца похађају 5. разред,
иако је пропорција родитеља који су учествовали у истраживању релативно једнака за све разреде
(од најмање 12,6% родитеља ученика 8. разреда до највише 22,6% родитеља ученика 5. разреда).
 Што се тиче техничких уређаја путем којих њихова деца прате наставу и сарађују са наставницима,
родитељи наводе да пре свега поседују телевизор (89,3%) и паметни телефон (74,3%).
Такође, велики број родитеља наводи да њихова деца прате наставу и сарађују с наставницима и путем компјутера/лаптопа (65%),
док се таблет у најмањем броју домаћинстава корисити као средство за спровођење наставе на даљину (16,9%).

 


Занимљиво је да више од половине родитеља сматра да је настава на даљину тежа од редовне наставе (60,4%).
Узроке за то можемо потражити пре свега у привикавању на нови вид наставе,
односно чињеници да је поред учења и израде домаћих задатака неопходно да ученици (заједно са родитељима)
науче да користе дигиталну технологију у сврху образовања. Такође, постоји могућност да деца током ванредног стања,
услед тога што нису у школи и немају свакодневни непосредни контакт са наставницима,
имају тенденцију да чешће питају родитеље уколико им нешто није јасно.
Оваква динамика може да доведе до веће укључености родитља у процес учења
и самим тим процене да је овакав вид наставе тежи него што заправо јесте.
 


 

Једна од претпоставки изнетих у анализи претходног питања добија потпору када видимо
да је највећи број испитаних родитеља укључен у рад своје деце од куће (78,6% у потпуности, 19,3% делимично).
Овај налаз посебно радује, пошто је током ванредне ситуације веома важно да се родитељи баве својом децом,
а радећи на школским задацима родитељи и деца се неминовно додатно зближавају и повезују.
Интересантно је упоредити ове процене родитеља у вези са укљученошћу у рад своје деце са проценама ученика у погледу помоћи при учењу
коју добијају од родитеља. Из табеле испод можемо видети да 53,8 % ученика  тврди да учи самостално,
дакле, без родитељске помоћи, док 46,8 % ученика каже да се ослања на родитељску помоћ при учењу.  Нису укључени у школске активности Укључени и делимично укључени у школске активности
Родитељи 2,1% 98,9%
  Уче самостално Уче уз нечију помоћ
Уче делимично уз нечију помоћ
Ученици 46,8% 53,8%Надовезујући се на претходна два налаза, видимо да мало више од половине родитеља (52,4%)
сматра да њихова деца имају више обавеза везаних за школске активности током ванредног стања него током редовне наставе.
Опет, сасвим је могуће да оваква процена родитеља има више везе са њиховом директном укљученошћу у рад са децом,
што је веома позитивно и корисно за децу из више разлога.Највећи број родитеља наводи да су деца највише посвећена настави из математике (81%) и српског језика (43,6%),
што правилно осликава важност ових предмета у образовању. Генерално говорећи, дистрибуција одговора родитеља на питање
о предмету којим се њихова деца највише баве током наставе на даљину представља прецизну слику заступљености
ових предмета у оквиру распореда часова.

 


У прилог посвећеног рада наставника наше школе говори податак да су скоро сви родитељи
који су учествовали у истраживању задовољни сарадњом са одељењским старешинама њихове деце,
и то потпуно задовољни у 95,4% случајева и делимично задовољни у 3,3% случајева.
Драго нам је да се комуникација одвија на врхунском нивоу,
јер је један од основних циљева наше школе успешна сарадња са родитељима ученика.Најмањи број испитаних родитеља (5%) сматра да је ниво знања који њихова деца стичу током наставе на даљину
већи од нивоа знања који стичу током редовне наставе. Отприлике подједнак број родитеља сматра да је поменути ниво знања мањи (32,1%)
и једнак (32,1%) нивоу знања који деца стичу током редовне наставе.
Такође, 30,8% испитаних родитеља сматра да није у стању да адекватно процени разлику у нивоу знања
који деца стичу током ванредног стања и током редовне наставе.Више од половине родитеља који су учествовали у анкети (57,4%) тврди да настава
у ванредним условима не представља оптерећење за њихову децу, док 42,6 % родитеља тврди да то ипак није случај.
Оваква пропорција представља добар показатељ односа између количине садржаја, захтева наставника и уложеног труда ученика.
Уколико упоредимо овакву процену родитеља везану за оптерећеност њихове деце
наставом у ванредним условима са самопроценом ученика у вези са сопственом оптерећеношћу оваквим обликом наставе, добијамо следећи однос:
 

 
 
Оптерећеност наставом у ванредним условима
Родитељи 57,4% родитеља сматра да ученици нису оптерећени
Ученици 44,8% ученика каже да нису оптерећени
 
 


У прилог одличне сарадње између наставника и родитеља ученика говори и податак да се највећи број родитеља (91,1%)
информише о школским новостима путем комуникације са одељењским старешинама своје деце.
Што се тиче средстава информисања родитеља којима школа располаже, највећи број родитеља
пријављује да школске вести и обавештења прати путем школског сајта (28,3%), затим путем фејсбук странице школе (17,8%)
и, најмањи број њих, путем инстаграм профила школе (2,8%).