Уџбеници за школску 2022/2023. годину

Датум: 12. Maj 2022 11:10 Категорија: Novosti


 

ОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО ЂУРИЧИЋ" ЈАГОДИНА
У  Џ   Б   Е   Н   И   Ц   И    З  А    П  Р В И     Р   А   З   Р   Е   Д
ЗА  ШКОЛСКУ  2022-2023
                                                               
р.б. Издавач Аутор/Шифра Назив књиге
1 Вулкан Сања Кондић,Лидија Голић,Наташа Цветковић 065-02-00185/2018 Буквар
2 Вулкан Сања Кондић,Лидија Голић,Наташа Цветковић 065-02-00185/2018 Наставни лист уз буквар
3 Вулкан Валерија Јањићијевић, Бојан марковић,Јована Бонџић Читанка
4 Вулкан Марија Рашић,Ивана Ракићевић,Светлана Ђивковић 650-02-00345/2018 математика1, уџбеник за први разред ош (први и други део) ћирилица
5 Вулкан Марија Вујовић, Драган Златић 650-02-00186/2018-07 Свет око нас-уџбеник и радна свеска
6 Акроноло Tessa Lochowski 650-02-00024/2018 Our discovery island starter a
7 Вулкан Милица Цветковић И. 650-02-00205/2018-07 Звончићи ,музичка култура за 1. разред
8 Логос Милутин М. и Гордана Мићић 650-02-0039/2018-07 Ликовна култура


 ОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО ЂУРИЧИЋ" ЈАГОДИНА
У  Џ   Б   Е   Н   И   Ц   И    З  А    Д Р У Г И     Р   А   З   Р   Е   Д
ЗА  ШКОЛСКУ  2022-2023
                                                               
р.б. Издавач Аутор/Шифра Назив књиге
1 Вулкан Маја Димитријевић Читанка, српски језик
2 Вулкан Вишња Мићић,Владимир Вукоманновић Растегорац Радна свеска из српског језика
3 Вулкан Вишња Мићић,Владимир Вукоманновић Растегорац уџбеник граматика,српски језик
4 Вулкан Вишња Мићић,Владимир Вукоманновић Растегорац Латиница,српски језик
5 Вулкан Нела Малиновић-Јовановић, Јелена Малиновић Математика,уџбеник 1. део
6 Вулкан Нела Малиновић-Јовановић, Јелена Малиновић Математика,уџбеник 2. део
7 Вулкан Нела Малиновић-Јовановић, Јелена Малиновић Математика,радна свеска 1. део
8 Вулкан Нела Малиновић-Јовановић, Јелена Малиновић Математика,радна свеска 2. део
9 Вулкан Драгана Златић Свет око нас,уџбеник
10 Вулкан Драгана Златић Свет око нас,радна свеска
11 Вулкан Маја Обрадовић Музичка култура, уџбеник
12 Акроноло Our Discovery Island 1, књига и радна свеска са диском Енглески језик
 

 ОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО ЂУРИЧИЋ" ЈАГОДИНА
У  Џ   Б   Е   Н   И   Ц   И    З  А    Т Р Е Ћ И     Р   А   З   Р   Е   Д
ЗА  ШКОЛСКУ  2022-2023
 
                                                               
р.б. Издавач Аутор/Шифра Назив књиге
1 Вулкан Маја Димитријевић Читанка, српски језик
2 Вулкан Маја Димитријевић, Јасмина Франолић Радна свеска из српског језика
3 Вулкан Јасмина Франолић уџбеник граматика,српски језик
4 Вулкан Нела Малиновић-Јовановић, Јелена Малиновић Математика,уџбеник
5 Вулкан Нела Малиновић-Јовановић, Јелена Малиновић Математика, радна свеска
6 Нови логос Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак Природа и друштво 3
7 Нови логос Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак Природа и друштво, радна свеска
8 Вулкан Милена Стојановић Стошић, Душан Стошић Ликовна кутура
9 Вулкан Марија Обрадовић Музичка култура
10 Акроноло Qur Discovery Island 2 уџбеник и радна свеска

 
ОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО ЂУРИЧИЋ" ЈАГОДИНА
У  Џ   Б   Е   Н   И   Ц   И    З  А    Ч Е Т В Р Т И   Р   А   З   Р   Е   Д
ЗА  ШКОЛСКУ  2022-2023
 
                                                               
р.б. Издавач Предмет Аутор/Шифра Назив књиге
1 Нови Логос Српски језик Наташа Станковић Шошо,Соња Чарбић Читанка, БЕСКРАЈНЕ РЕЧИ
2 Нови Логос Српски језик Јелена Срдић,  Зорана Петковић Граматика, ДАР РЕЧИ
3 Нови Логос Српски језик Наташа Станковић Шошо,  Јелена Срдић,  Зорана Петковић   Радна свеска
4 Нови Логос Природа и друштво Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић , Ивана Петровић, Иван Матејић  Уџбеник
5 Нови Логос Природа и друштво Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, Жељко Васић , Ивана Петровић, Иван Матејић  Радна свеска
6 Нови логос Математика Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић  650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020. Уџбеник (први,други,трећи и четврти део)
7 Акроноло Енглески језик Izabela Hearn, Jayne Wildman Discover English 1- udzbenik
8 Акроноло Енглески језик Kate Wakeman Discover English 1- radna sveska
9 Нови Логос Музичка култура Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац   Музичко
10 Нови Логос Ликовна култура Милутин Мићић, Гордана Мићић Ликовно


ОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО ЂУРИЧИЋ" ЈАГОДИНА
У  Џ   Б   Е   Н   И   Ц   И    З  А    П Е Т И     Р   А   З   Р   Е   Д
ЗА  ШКОЛСКУ  2022-2023
 
                                                               
р.б. Издавач Аутор/Шифра Назив књиге
1 Вулкан Александар Ј.,Катарина К.,Анђелка Петровић Читанка 5, Српски језик и књижевност
2 Вулкан Данијела Милићевић,Сунчица Ракоњац Николов Граматика 5, Српски језик и књижевност
3 Завод за уџбенике БГ Гордана Стојановић, Милица Рајчевић Музичка култура
4 Нови Логос Милутин Мићић Ликовна култура
5 Нови Логос Душко Лопандић,Ивана Петровић Уџбеник са одабраним историјским изворима
6 Дата Статус Фредерик Јин,Луц Рохрман,Милена Збранкова A1.1,немачки језик за пети разред основне школе, прва година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио) - као  2 страни јез.
7 Акроноло Bob Hastings,Stuart M., Linda Edwards WiderWorld1 уџбеник, радна свеска са ел.дод. (1. strani jezik)
8 Клет Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић Математика, уџбеник
9 Клет Бранислав Поповић,Марија С.,Ненад В.,Сања М. Математика, збирка задатака
10 Герундијум Тијана Прибановић,Славица Н., Весна М. Биологија, уџбеник
11 Завод за уџбенике БГ Јелена Ћолић,Милутин Тадић,Милован М. Географија, уџбеник
12 Дата Статус ауторски тим Бајнари-Лоџик Информатиак и рачунарство
13 Клет Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић Техника и технологијаОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО ЂУРИЧИЋ" ЈАГОДИНА
У  Џ   Б   Е   Н   И   Ц   И    З  А    Ш Е С Т И     Р   А   З   Р   Е   Д
ЗА  ШКОЛСКУ  2022-2023
                                                               
р.б. Издавач Аутор/Шифра Назив књиге
1 Вулкан Александар Ј.,Катарина К.,Анђелка Петровић  650-02-00055/2019-07 Читанка, Српски језик и књижевност
2 Вулкан Данијела Милентијевић,Сунчица Ракоњац Николов Граматика, Српски језик и књижевност
3 Клет Бранислав Поповић,Марија С. Ненад В. Сања Милојевић 650-02-00120/2019-07 Математика, уџбеник
4 Клет Бранислав Поповић,Марија С. Ненад В. Сања Милојевић 650-02-00120/2019-07 Математика, збирка задатака
5 Завод Милутин Тадић Географија
6 Герундијум Тихомир Лазаревић,Весна Миливојевић,Тијана П. Томка М.  650-02-00051/2019-07 Биологија
7 Едука Александар Тодосијевић  650-02-00047/2019-07 Историја- уџбеник са одабраним историјским изворима
8 Сазнање МићоМ.Митровић  650-02-00114/2019-07 Физика 6 - уџбеник
9 Сазнање МићоМ.Митровић  650-02-00114/2019-07 Практикум физика 6 - збирка задатака и експерименталних вежби
10 Клет Габријела Г. Маја Соколовић, Саша К. Биљана Л. 650-02-00105/2019-07 Музичка култура
11 Вулкан Мирослав С. Зоран Л.    650-02-00111/2019-07 Техника и технологија
12 Вулкан Милош Папић,Далибор Чукљевић  650-02-00057/2019-07 Информатика и рачунарство
13 Акроноло WIDER WORLD 2 (Bob Hastings,Stuart McKinlay) ,Pearson - ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК Енглески језик
14 Акроноло WIDER WORLD 2 (Linda Edwards), Pearson - ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК Енглески језик, радна свеска
15 Дата Статус PRIMA PLUS ( Friderike Jan, Lutz Rohmann) A2.1 први страни јез. - уџбеник и радна свеска Немачки језик, уџбеник и радна свеска
16 Дата Статус PRIMA PLUS ( Friderike Jan, Lutz Rohmann) A1.2  други страни јез.-друга година учења (уџбеник и радна свеска) Немачки језик, уџбеник и радна свеска
17 Дата Статус Get to the top 2 (уџбеник и радна свеска) HQ Mitchell, Marileni Malkogianni енглески ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИКОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО ЂУРИЧИЋ" ЈАГОДИНА
У  Џ   Б   Е   Н   И   Ц   И    З  А    С Е Д М И     Р   А   З   Р   Е   Д
ЗА  ШКОЛСКУ  2022-2023
                                                               
р.б. Издавач Аутор/Шифра Назив књиге
1 Вулкан Александар Ј.,Катарина К.,Анђелка Петровић  Читанка
2 Вулкан Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов Српски језик и језичка култура, граматика
3 Клет Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић Математика
4 Клет Беанислав Поповић,Марија Станић,Ненад Вуловић,Сања Микојевић Математика, збирка задатака
5 Завод Милутин Тадић Географија
6 Герундијум Тихомир Лазаревић,Весна Миливојевић,Тијана П. Томка М.  Биологија
7 Едука Милица Омрчен,Невена Грбовић Историја
8 Нови Логос Милан Богдановић,Александар Кандић, Горан Поповић Физика, уџбеник
9 Нови Логос Братислав Јовановић, Срђан Зрнић Физика, збирка
10 Логос Татјана Недељковић,Драгана Анђелковић Хемија
11 Едука др Драган Голубовић,Небојша Д. Голубовић 650-02-00249/2021-07 од 21.1.22 Техника и технологија
12 Едука Алексић К., Вељковић Катарина, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић Информатика и рачунарство
13 Акроноло Bob Hastings,Stuart McKinlay,PEARSON ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-WIDER WORLD 3
14 Акроноло Lynda Edwards, PEARSON ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РАДНА СВЕСКА-WIDER WORLD 3
15 Клет Габријела Грујић,Маја Соколовић И. ,Саша Кесић, Биљана Лековић Музичка култура
16 PRIMA PLUS A2.1 Frederice Jin, Rohrmann LutZ Немачки језик и радна свеска
17 Едука Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић Ликовна култура, уџбеник (НИЈЕ ОБАВЕЗАН)


ОСНОВНА ШКОЛА "БОШКО ЂУРИЧИЋ" ЈАГОДИНА
У  Џ   Б   Е   Н   И   Ц   И    З  А    О С М И     Р   А   З   Р   Е   Д
ЗА  ШКОЛСКУ  2022-2023
                                                               
р.б. Издавач Аутор/Шифра Назив књиге
1 НОВИ ЛОГОС Наташа Станковић Шошо Уметност речи, читанка
2 НОВИ ЛОГОС Слађана Савовић, Драгана Ћећез-Иљукић,Јелена Срдић, Светлана Вулић Дар речи, граматика
3 Клет Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић Математика
4 Клет Бранислав Поповић,Марија Станић,Ненад Вуловић,Сања Микојевић Математика, збирка задатака
5 Завод за издавање уџбеника Милка Бубало, Драгица Гатарић Географија
6 Герундијум Тихомир Лазаревић,Весна Миливојевић,Тијана П. Томка М.  Биологија
7 Герундијум Предраг М. Вајагић, Александар Растовић, Бојана Лазаревић Историја
8 Нови Логос Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић Физика, уџбеник
9 Нови Логос Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић Физика, збирка
10 Нови Логос Татјана Недељковић Хемија
11 Едука Др. Драган Голубовић, Небојша Д. Голубовић Техника и технологија
12 Едука Алексић К., Вељковић Катарина, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић Информатика и рачунарство
13 Акроноло Suzanne Geznor, Kathrin Alevizos, Carolyn Barraclough ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-WIDER WORLD 4
14 Акроноло Damian Williams ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РАДНА СВЕСКА-WIDER WORLD 4
15 Клет Габријела Грујић,Маја Соколовић И. ,Саша Кесић, Биљана Лековић Музичка култура
16 Дата Статус Frederike Jin, Lutz Rohrmann Немачки језик,
Prima plus А2.2 уџбеник и р.свеска
17 Едука Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић Ликовна култура, уџбеник (НИЈЕ ОБАВЕЗАН)
18 Дата Статус Nouveau Pixel4 (Sylvie Schmitt, Anne Cecile Couderc) Француски језик