Контакт

ОШ "БОШКО ЂУРИЧИЋ"                                                          Директор школе
Милана Мијалковића 15                                                           Зоран Марковић
Јагодина 35000

тел/факс    035/245-503                                       osbosko_ja@open.telekom.rs